KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

2010m. lapkričio 5 d. Nacionalinėje konferencijoje "Vaikų iš globos namų apsaugos nuo smurto ir seksualinės prievartos Lietuvoje stiprinimas. Tarpinstitucinis požiūris" skaityti pranešimai

There are no translations available.

   

 "Vaikų apsaugos nuo seksualinio smurto tendencijos Lietuvoje"

 

Edita Žiobienė,
LR vaiko teisių apsaugos kontrolierė

 

 

 

"Smurto ir seksualinės prievartos prevencija vaikų globos namuose"

 

Rūta Pabedinskienė,
 LR SADM šeimos gerovės depart.,
vaikų ir jaunimo skyriaus vyr.specialistė

 

 

 

 "Europos Sąjungos specialioji programa "DAPHNE""

 

Asta Šidlauskienė,
 SADM šeimos geronės depart.,
vaikų ir jaunimo skyriaus vyr.specialistė

 

 

 

"Seksualinė prievarta prieš vaikus iš globos institucijų. Tyrimo pristatymas"

 

Erna Petkutė,
Paramos vaikams centro
projekto koordinatorė

 

 

 

"Smurto ir seksualinės prievartos paplitimas ir įveikimas. Vaikų ir darbuotojų apklausos rezultatai "

 

Valentina Umbrasienė,
konsultantė

 

 

 

"Buvusių VGN auklėtinių bendravimo ir traumų įveikimo patirtis"

 

Vitalija Mikalajūnienė,
VšĮ  Sapiegos ligoninės psichologė

 

 

 

"Specialistų, dirbančių VGN sistemoje, apklusos rezultatai. Projektas "Seksualinė prievarta prieš vaikus iš globos institucijų""

 

Asta Milvydaitė,
  Paramos vaikams centro psichologė

 

 

 

"Smurto vaikų globos namuose priežastys ir jų prevencija"

 

Leta Kalinauskaitė,
 Visagino Paramos vaikui centro l.e.p. direktorė

 

 

 

""My way" – savanorių pagalbos modelis padedant jaunimui integruotis į savarankišką gyvenimą"

 

Mantė Bielovolskytė,
Paramos vaikams centro psichologė

 

 

 

"Prievartos pasireiškimas prieš vaikus ir jos prevencija skirtingo tipo ugdymo institucijose"

 

Regina Rašimienė,
Viešvilės VGN soc. pedagogė

   

"Vaiko apsaugos politikos įgyvendinimas SOS vaikų kaime"

 

Gražina Kašliejutė,
SOS vaikų kaimo psichologė

   

"Asmenybės stiprinimo galimybės globos namuose. SOS Jaunimo namų patirtis"

 

 Judita Korsakienė ir Gražvydas Pavalkis,
 SOS Jaunimo namų soc. darbuotojai

 

 

 

 "Prokuratūros vaidmuo vaikų iš globos namų apsaugos nuo smurto ir seksualinės prievartos Lietuvoje stiprinime"

 

Vida Ramanauskienė,
 LR Generalinės prokuraturos vyr. prokurorė

 

 

 

"Vaikų, dalyvaujančių teisinėse procedūrose, apsauga"

 

Ieva Daniūnaitė,
 Paramos vaikams centro psichologė

 

 

 

"Smurto paplitimas vaikų ir jaunimo tarpe Biržų raj. VTAS ir kitų institucijų bendradarbiavimas mažinant smurtą"

 

Danutė Pranaitienė,
Biržų rajono savivaldybės administracijos
Vaiko teisių apsaugos skyriaus
vyr. specialistė

   

 

 

© Paramos vaikams centras, 2010.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.