KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

Reikalavimai vaikų apklausoms

There are no translations available.

Techniniai reikalavimai Specializuotiems vaikų apklausų kambariams

VšĮ „Paramos vaikams centras“ parengė Techninius reikalavimus Specializuotiems vaikų apklausų kambariams.

Vaikai yra ypatingi liudytojai dėl savo raidos, pažintinių gebėjimų ypatumų bei patirtų traumuojančių išgyvenimų. Atsižvelgiant į tai, tikslinga ir būtina vaikų apklausas vykdyti specializuotose patalpose – vaikų apklausos kambariuose.
Vaikų apklausos kambarys - draugiškai ir patogiai įrengta patalpa, pritaikyta vaikų poreikiams ir atitinkanti teisinėms apklausoms keliamus reikalavimus. Vaikų apklausas turi vykdyti tik tam pasirengę ir kvalifikuoti specialistai. Tinkamai vykdomos vaikų apklausos yra efektyvesnės, padeda gauti patikimesnius parodymus, užtikrinti vaikų saugumą ir mažinti neigiamą teisinių procedūrų poveikį vaikui. 
Vaikų apklausų kambarių veikla turi būti koordinuojama ir organizuojama pagal vieningą sistemą.

Toliau pateikiami reikalavimai Vaikų apklausų kambarių patalpoms ir įrangai, apklausų vykdymo procesui ir apklausas vykdančiam personalui:

Techniniai reikalavimai Vaikų apklausų kambarių patalpoms ir įrangai.

Reikalavimai, keliami apklausų vykdytojams.

Reikalavimai vaikų apklausų, vykdomų apklausos kambariuose, procesui.

Apklausos eiga.

 

 

© Paramos vaikams centras, 2010.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.