KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

Reikalavimai vaikų apklausų, vykdomų apklausos kambariuose, procesui:

There are no translations available.

1. Specializuotuose apklausos kambariuose apklausos vykdomos tik su teismo, prokuratūros ar policijos užsakymu, kurį patvirtina oficialus kreipimosi/prašymo raštas.

2. Apklausą vykdantis specialistas turi būti iš anksto susipažinęs su byla, jos ypatumais, apklausos tikslais bei keliamais klausimais. Apklausą vykdantį specialistą su byla ir apklausos klausimais turi supažindinti bylos užsakovas.

3. Apklausos vykdymas prasideda nuo tarpžinybinio pasitarimo. Be tarpžinybinio bendradarbiavimo efektyvus apklausos atlikimas neįmanomas. Tarpžinybiniame pasitarime turi dalyvauti visų sričių specialistai, kurių dalyvavimas numatytas ir apklausoje. Jei nėra galimybės pasitarimo organizuoti iš anksto, jis turi įvykti prieš apklausą. Pasitarimo laikas turi būti nustatytas taip, kad vaikui atvykus į apklausą, būtų galima iškart pradėti bendravimą su vaiku.

4. Vaikas iš anksto turi būti supažindintas su tuo, kas yra apklausa, su jos tvarka ir vieta, kur ji vyks. Tai yra vaiko parengimas apklausai, kuris padeda vaikui mažiau nerimauti ir duoti išsamesnius parodymus apklausos metu. Vaiko parengimas apklausai nereiškia, kad vaikas mokomas, ką turėtų sakyti. Rekomenduojama, kad parengimas apklausai vyktų iš anksto, ne prieš pat apklausą. Parengti vaiką apklausai gali vienas iš vaiko artimųjų ar specialistų. Jei vaiką apklausai rengia specialistas, kuri vykdys ir apklausą, rekomenduojama parengimą filmuoti. 

5. Jei vaikas atvyksta prieš apklausą anksčiau, jis turi laukti apklausos pačiame apklausos kambaryje arba kitoje saugioje, tam tinkamoje aplinkoje. Svarbu užtikrinti, kad vaikas prieš apklausą ir po apklausos nesusidurtų su kaltinamuoju.

6. Vaiko apklausa pradedama nuo vaiko prisistatymo, apklausos taisyklių pristatymo. Tuomet vaikas pakviečiamas laivai papasakoti, dėl ko atvyko. Vėliau užduodami papildomi ir patikslinantys klausimai. Apklausiančiam specialistui kitų proceso dalyvių klausimai perduodami per ausinę. Jei vaikas pavargsta, nori į tualetą ar atsigerti, daroma pertrauka. Gali būti skelbiama pertrauka ir specialistų pasitarimui.

7. Po apklausos vaikui ir jį lydintiems asmenims suteikiama informacija apie prieinamos ir profesionalios pagalbos galimybes, įteikiami informaciniai lankstinukai.

8. Atliekamas apklausos įrašas. Jis perduodamas atsakingam darbuotojui, pasirašant įrašo perdavimo-priėmimo aktus.

 

© Paramos vaikams centras, 2010.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.