KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

Apklausos eiga:

There are no translations available.

Vaiko apklausa specialiai tam įrengtame kambaryje susideda iš keleto etapų:

I. Pasirengimas:
    -  susipažinimas su byla ir veiksmų derinimas su bylos tyrėju (1- 3 val.)
    -  vaiko supažindinimas su aplinka ir procedūra (0,5 - 1 val.)

II. Apklausa - tai yra teismo posėdis, kuriam vadovauja ikiteisminio tyrimo teisėjas ir kuriame dalyvauja visi byloje įtraukti asmenys, vaikas ir jo atstovai, advokatai, prokuroras, įtariamieji ir jų atstovai, esant reikalui, policijos pareigūnai. Svarbu, kad visos suinteresuotos pusės būtų atstovautos, užtikrinant, kad vaikas būtų apklausiamas tik vieną kartą.
Vaiką apklausia specialioje patalpoje parengtas specialistas psichologas, apklausa yra įrašoma specialia aparatūra ir video vaizdas transliuojamas į kitą patalpą, kurioje yra kitas parengtas specialistas (psichologas arba techninis darbuotojas) ir visi kiti teismo posėdžio dalyviai. Apklausos (teismo posėdžio) trukmė 2 - 4 val.

III. Užbaigimas. Daromas apklausos įrašas, pasirašomi protokolai ir kiti dokumentai, perduodami teisėsaugos institucijoms. Trukmė apie 1 val.

Taigi visas procesas trunka apie 5 - 8 val., naudojama speciali aparatūra ir priemonės, dirba du kvalifikuoti specialistai.

 

© Paramos vaikams centras, 2010.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.