KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

Garbusis Teisme

There are no translations available.

Kampaniją „Vaikas - liudytojas su specialiais poreikiais: Garbusis Teisme, aš bijau“ Paramos vaikams centras vykdė 2007 metais.

 

Kampanijos tikslas - atkreipti teisėsaugos darbuotojų, mokytojų ir kitų specialistų, tėvų bei bendruomenės dėmesį į vaikų dalyvavimą teisinėse procedūrose, vaiko situaciją, ir sunkumus, su kuriais jam tenka susidurti dalyvaujant teisinėse procedūrose.

 

Kampanijos metu:

  • Surengta nacionalinė konferencija "Vaikas - auka su specialiais poreikiais - teisiniais ir psichologiniai iššūkiai", kurioje dalyvavo 150 specialistų iš Lietuvos.
  • Specialistų pasitarimai, seminarai.
  • Išleisti plakatai "Garbusis Teisme, aš bijau".
  • Išleistas informacinis leidinys tėvams, globėjams ir visiems, kam tenka lydėti vaikus į teismą "Kai Jūsų vaikas liudija teisme".
  • Išleista knygelė vaikams, kuriems tenka dalyvauti teisinėse procedūrose "Aš einu į teismą".

Kampanijos medžiagą galite rasti svetainės www.vaikystebesmurto.lt skyrelyje "Biblioteka" bei paspaudę ant  kampanijos fotogalerijoje esančių leidinių pavadinimų. Paramos vaikams centre galite gauti atspausdintos kampanijos medžiagos.

 

 Kampanijos fotogalerija:

 Kampanijos plakatas Brošiūra tėvams  Knygelė vaikams

 

Kampanijos partneriai:

 

Vilniaus miesto
Vaiko teisių
   apsaugos tarnyba  

 

 

 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.