KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

Marijampolės miestas ir rajonas

There are no translations available.

Marijampolės apskrities moterų namai – krizių centras
Adresas: Bažnyčios g. 37, Šakiai
Mob.  8 617 23 130
El. p.: moteru.namai@gmail.com 
Internetinė svetainė: www.moterunamai.lt
Aprašymas: Centre teikiama psichologinė, socialinė, teisinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems. Smurtą patyrusių vaikų šeimos nariams ir artimiesiems gali būti suteikiamas  apgyvendinimas. Psichologinę, socialinę ir teisinę pagalbą čia gali gauti ir suaugę smurtaujantys asmenys.

 

Marijampolės socialinės pagalbos centras 
Adresas: Bažnyčios g. 19, Marijampolė
Tel.: (8 343) 55 426
Faks.: (8 343) 55 426
El. p.: soc.centras@mail.lt
Aprašymas: Centre teikiama psichologinė ir socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems. Centre psichologinę ir socialinę pagalbą gali gauti ir įvairaus amžiaus smurtaujantys asmenys.

 

Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms
(Lietuvos Carito projektas)

Adresas:  Vytauto g. 25, Marijampolė, soc. darbuotoja Vilija Maršalkienė
Mob.: 8 631 53173
El. p.:  marijampole@anti-trafficking.lt
Aprašymas: Lietuvos Caritas nuo 2001m. vykdo projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“, pagal kurį pagalba teikiama visoje Lietuvoje moterims ir vaikams, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis bei prostitucijos, patyrė smurtą, pažeminimą, prievartą, išnaudojimą, patyčias, prekeivių žmonėmis buvo ar yra išvežti į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius. Teikiama krizinė pagalba, psichosocialinė reabilitacija (pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas); palaikomoji tarnyba baigusioms programą.
 

 

 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.