KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

Apie mus

Paramos vaikams centras:

  • Vykdo prievartos prieš vaikus prevenciją ir intervenciją;
  • Teikia pagalbą vaikams turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, išgyvenantiems psichologines krizes;
  • Vykdo programą "Big Brothers Big Sisters" Vilniuje bei plečia ją Lietuvoje;
  • Plečia programą „Second Step" („Antras žingsnis") Lietuvoje;
  • Skleidžia bei įgyvendina pozityvios tėvystės idėjas;
  • Yra metodinis centras, specialistų ir savanorių darbui su vaikais, jaunimu ir šeimomis;
  • Teikia psichologines paslaugas gyventojams ir organizacijoms.

 


 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.