2013 m. lapkričio 27 d. 8-oje Nacionalinėje Paramos vaikams centro konferencijoje "Vaikystė be smurto: vaikų apsaugos iššūkiai ir galimybės" skaityti pranešimai

"Tarpinstitucinis bendradarbiavimas,
siekiant užtikrinti
geriausią vaiko apsaugą"
 

E. Firaitė  
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba
rie SADM, vyriausioji specialistė   

   
 "The Case for Child-friendly,
Interdisciplinary and
Multi-agency Response
to Child Sexual Abuse:
"Under One Roof -
the experience of the Icelandic
Children's House (Barnahus)"
 B. Gudrandsson
The Government Agency
for Child Protection,
Gen. Directo
   
"The growth of
online child pornography -
a threat to children everywhere"
 J. Carr
ECPAT International,
Senior Technical Adviser (Online)
   
"Vaikystė be smurto:
geresnės vaikų apsaugos
sistemos link"
 A. Kurienė
VšĮ Paramos vaikams centras,
direktorė   
   
"Vaiko teisės Lietuvoje -
situacijos apžvalga ir
JT vaiko teisių komiteto
išvados Lietuvai"
 M. Adutavičiūtė
VšĮ Žmogaus teisių
stebėjimo institutas, 
patarėja teisės ir
politikos klausimais  
   
"Kompleksinio pagalbos modelio
rizikos šeimoms ir vaikams
diegimas Lietuvoje"
 

I. Daniūnaitė
VšĮ Paramos vaikams centras,
psichologė

   
"Emocinės prievartos įveikimo
psichologiniai ir socialiniai aspektai"
 E. Petkutė
VšĮ Paramos vaikams centras,
psichologė
   
"Vaikai liudytojai -
teisinių apklausų tyrimo apžvalga"
 I. Mačiūnė
VšĮ Paramos vaikams centras,
psichologė  
   
"Tarpininkavimas (mediacija)
kaip dar viena galimybė
spręsti konfliktus be smurto"
 V. Bingelienė
VšĮ Šeimos santykių institutas,
psichiatrė psichoterapeutė
  

 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.