Naudingos nuorodos

 

Paramos vaikams centras www.pvc.lt
   
Vaikų linija 

www.vaikulinija.lt,
www.bepatyciu.lt

 
   
Draugiškas internetas  www.draugiskasinternetas.lt
   
Žmogaus teisių stebėjimo institutas
(„Žmogaus teisių įgyvendinimas Lietuvoje 2009-2010: Apžvalga“)
 www.hrmi.lt/advokacija/apzvalgos/
   
Lietuvos Caritas projektas
"Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“

  www.anti-trafficking.lt
   
   
 Skaitantiems angliškai:  
   
 http://www.canee.net  

 

 


 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.