Naudingi leidiniai specialistams

LEIDINIAI:
 LEIDINIŲ APRAŠYMAI:
   

 

Šiame lankstinuke rasite informacijos apie tai, kas yra prievarta prieš vaiką, kaip atpažinti, kad vaikas patiria prievartą ir ką tada daryti. Taip pat rasite naudingus kontaktus prievartos prieš vaikus atvejais.
Paspaudus lankstinuko viršelį ar pavadinimą, atsidaro visas lankstinukas.

 

   

 Leidinys "Vaiką žalojantis elgesys: metodinis vadovas specialistams"

  Šios praktinės rekomendacijos specialistams parengtos dvejus metus trukusio DAPHNE III projekto "Maži, bet labai svarbūs - vaikų iki 5 metų apsaugos nuo smurto apsaugos stiprinimas". Leidinys parengtas pagal prof. Danya Glaser ir Vivien Prior parengtą leidinį "Principles of Good Practice in Child Protection - Guidebook", bendradarbiaujant specialistams iš 4 šalių (Jungtinė Karalystė, Švedija, Lietuva ir Lenkija). Leidinys skirtas specialistams, dirbantiems su vaikais: gydytojams, vaiko teisių apsaugos ir teisėsaugos specialistams, socialiniams darbuotojams, psichologams, pedagogams ir kitiems.
Knygą galite nemokamai parsisiųsti paspaudę knygos pavadinimą.
   

 Leidinys "Praktinės rekomendacijos kaip atpažinti, kad vaikas yra žalojamas"

 Šios praktinės rekomendacijos specialistams parengtos dvejus metus trukusio DAPHNE III projekto "Maži, bet labai svarbūs - vaikų iki 5 metų apsaugos nuo smurto apsaugos stiprinimas", bendradarbiaujant specialistams iš 4 šalių (Jungtinė Karalystė, Švedija, Lietuva ir Lenkija). Leidinys skirtas visiems sveikatos prfiežiūros specialistams, kurie dirba su vaikais/jaunuoliais. Ši informacija aktuali ir kitiems profesionalams ir specialistams, dirbantiems su vaikais/jaunuoliais socialinėje, ugdymo, teisėtvarkos ir vaiko teisių apsaugos srityse.
Knygą galite nemokamai parsisiųsti paspaudę knygos pavadinimą.
   

Leidinys "Vaikų, nukentėjusių
nuo nusikaltimų, apsauga
Lietuvoje.
Nacionalinė ataskaita"

 Nacionalinėje ataskaitoje pateikiama informacija apie vaikų, nukentėjusių nuo nusikaltimų, apsaugos sistemą Lietuvoje. Leidinys yra Paramos vaikams centro kartu su partneriais Lenkijoje „Fundacja Dzieci Niczyje“, Latvijoje „Dardedze“ ir Bulgarijoje „SAPI“ vykdomo projekto „Vaikų – nusikaltimų aukų – teisių į psichologinę pagalbą ir draugiškas apklausas užtikrinimas“, remiamo Europos Komisijos, dalis.
Knygą galite nemokamai parsisiųsti paspaudę knygos pavadinimą.
   
Leidinys "Stiprių santykių tarp tėvų ir vaiko kūrimo vadovas: teigiamas, vaiko teisių nuostatotomis pagrįstas požiūris"

 Šis leidinys naudingas specialistams - mokytojams, ikimokyklinio ugdymo pedagogams, jaunimo darbuotojams, socialiniams pedagogams, mokytojų padėjėjams, auklėtojams. Leidinys gali suteikti įžvalgų, kurios padės specialistams efektyviau mokyti ir palaikyti vaikus.
Šis leidinys yra skirtas tėvams, nepriklausomai nuo to, kokio amžiaus vaikus jie augina ir kokioje kultūroje gyvena. Informacija, kuri pateikta šiame leidinyje, bus naudinga bet kokiems tėvų ir vaikų santykiams.
Informacija, pateikiama šiame leidinyje, taip pat padės politikams, įstatymų leidėjams ir Seimo nariams geriau suprasti "pozityvios drausmės" sampratą. Išdėstytos mintys formuoja nesmurtinės, efektyvios tėvystės viziją, kuri gali būti integruota į politinius sprendimus, skatinant veiksmingos vaiko apsaugos įstatyminės bazės kūrimą.
Knygą galite nemokamai parsisiųsti paspaudę knygos pavadinimą.
   
Leidinys
"Vaikai - nusikaltimų aukos ir liudytojai.
Situacijos Lietuvoje apžvalga"
 Leidinį elektroniniu formatu galite atsisiųsti paspaudę leidinio pavadinimą.
   
Leidinys
"Vaikas teisiniame procese.
Situacijos Lietuvoje analizė ir rekomendacijos specialistams"
 Leidinį elektroniniu formatu galite atsisiųsti paspaudę leidinio pavadinimą.
   
Knygelė
"Aš einu į teismą"

 Vaikai, turintys liudyti teisme, dažnai išgyvena didelę baimę ir nerimą. Labai svarbu vaikui iš anksto papasakoti apie jo laukiantį teismo procesą, kad ši žinia neužkluptų netikėtai. Svarbu vaikui suprantamais žodžiais papasakoti: kas yra teismas; kokie žmonės dirba ten; kada ir kodėl vaikai turi eiti į teismą; ką reiškia liudyti ir kuo liudininkai yra svarbūs; kaip vyksta liudijimas. Šie dalykai yra sklandžiai aprašyti šioje knygelėje. Knygelę galima skaityti ir pildyti kartu su vaiku bei rekomenduoti ją tėvams/globėjams skaityti su savo vaikais.
Leidinį elektroniniu formatu galite atsisiųsti paspaudę knygelės pavadinimą.
   
Metodinis vadovas specialistams
"Vaikas - smurto auka:
teisiniai, psichologiniai ir socialiniai aspektai"
 Knygoje "Vaikas - smurto auka: teisiniai, psichologiniai ir socialiniai aspektai" (2010) pristatoma vaikų, nukentėjusių nuo smurto, situacija šalyje, apžvelgiami teisiniai aktai, užtikrinantys vaikų apsaugą, pateikiamos nuorodos, kaip atpažinti nuo smurto nukentėjusius vaikus, kaip organizuoti ir teikti jiems pagalbą.
Leidinyje akcentuojama tarpžinybinio bendradarbiavimo svarba bei pateikiamos jo įgyvendinimo gairės.
Knygoje metodinių rekomendacijų ras psichologai, socialiniai darbuotojai, teisininkai, vaikų teisių apsaugos specialistai, gydytojai, pedagogai ir kitų sričių specialistai, dirbantys su smurtą patyrusiais vaikais ir jų šeimomis.
Norinčius gauti atspausdintų leidinių, kviečiame kreiptis į Paramos vaikams centrą tel. (8 5) 2715980, 8 611 43567 arba el. paštu pvc@pvc.lt
   
Leidinys
"Vaikų viktimizacija Lietuvoje.
Vaikų, nukentėjusių nuo smurto, situacijos ekspertizė"
 Leidinyje "Vaikų viktimizacija Lietuvoje. Vaikų, nukentėjusių nuo smurto, situacijos ekspertizė" (2010) analizuojami statistiniai duomenys apie nuo smurto, nusikalstamų veikų nukentėjusius vaikus, pristatomi viktimologinių tyrimų rezultatai, pateikiamos rekomendacijos statistinių duomenų rinkimui bei viktimologinių tyrimų atlikimui.
Leidinį elektroniniu formatu galite atsisiųsti paspaudę leidinio pavadinimą. Norinčius gauti atspausdintų leidinių, kviečiame kreiptis į Paramos vaikams centrą tel. (8 5) 2715980, 8 611 43567 arba el. paštu pvc@pvc.lt
   
Knyga
"Kuriame mokyklą be patyčių"
 Knygoje pateikiamas modernus, tyrimais pagrįstas požiūris į smurto problemas visuomenėje, patyčias ir jų prevenciją mokykloje, formuluojamos rekomendacijos tėvams ir vaikams.
   
Leidinys
"Procedurų seksualinės prievartos
prieš vaikus atvejais vadovas
Europos šalyse"
 Leidinį elektroniniu formatu galite atsisiųsti paspaudę leidinio pavadinimą.
   
Leidinys
"Seksualinę prievartą patyrusių vaikų
apklausos metodologija"
 Leidinį elektroniniu formatu galite atsisiųsti paspaudę leidinio pavadinimą.
   
  SKAITANTIEMS IR ANGLIŠKAI:
   
"Protecting children against
corporal punishment -
awareness-raising campaigns"
 Leidinį elektroniniu formatu galite atsisiųsti paspaudę leidinio pavadinimą.
   

 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.