Techniniai reikalavimai Vaikų apklausų kambarių patalpoms ir įrangai:

1.Vaikų apklausų kambario patalpos sudarytos iš dviejų dalių: Apklausos kambario ir Stebėjimo kambario.
Apklausos kambarys – patalpa, kurioje apklausiamas vaikas. Joje apklausos metu būna vaikas ir vienas jį apklausiantis specialistas (teisėjas ar jam padedantis psichologas). Išimtiniais atvejais su vaiku gali būti du specialistai, pvz. kai reikalingas vertėjas.
Stebėjimo kambarys – patalpa, iš kurios stebima apklausa, vykstanti apklausos kambaryje. Joje būna visi kiti proceso dalyviai: prokuroras, kaltinamojo gynėjas, tyrėjas, globėjas, vaikų teisių apsaugos specialistas, kaltinamasis, kt. Stebėjimo galimybė sudaroma vienu iš dviejų būdų pasirinktinai: įrengiant vienpusio matymo stiklą sienoje, skiriančioje abu kambarius, arba filmavimo ir vaizdo perdavimo sistemą tarp kambarių.
Vaikas neturi girdėti ar matyti, kas vyksta Stebėjimo kambaryje.

2.Patalpose turi būti galimybė padaryti apklausos vaizdo ir garso įrašą tam, kad jį būtų galima atkurti nagrinėjant bylą teisme, kitose procedūrose. Turi būti įrengtos ryšio palaikymo priemonės tarp apklausoje dalyvaujančių asmenų taip, kad dalyviai galėtų perduoti klausimus, kuriuos nori užduoti vaikui. Aparatūra turi būti sumontuota taip, kad būtų kuo mažiau pastebima ir kuo mažiau trikdytų vaiką. Reikalinga tokia įranga:
-- Kamera (-os), registruojančios visą apklausos eigą (svarbu, kad būtų galimybė fiksuoti visos patalpos vaizdą bei vaiko elgesį ir reakcijas);
-- Mikrofonas (-ai) garso įrašui;
-- Vaizdo ir garso įrašymo įranga (svarbu, kad būtų galimybė registruoti apklausą į dvi laikmenas, pvz. kasetę ir DVD, DVD ir diktofoną ir pan.)
-- Mikrofonas Stebėjimo kambaryje klausimų perdavimui ir ausinės teisėjui/psichologui, apklausiančiam vaiką Apklausos kambaryje.

3.Laukiamasis prie apklausos kambario įrengtas taip, kad vaikas turėtų kuo užsiimti ir galėtų ramiai laukti apklausos – yra žaislų, knygelių, žurnalų, pieštukų ir pan. Priemonės turi būti raminančios ir leidžiančios susikaupti. Vietoje, kurioje vaikas laukia apklausos, neturi būti mokomosios ir informacinės medžiagos apie prievartą ir seksualinį išnaudojimą. Turi būti užtikrinta, kad vaikas nesusidurtų su kaltinamuoju.

4.Patalpos įrengtos taip, kad garso izoliacija tarp patalpų būtų labai gera.

5.Apklausos kambarys įrengtas taip, kad jame gerai jaustųsi įvairaus amžiaus vaikai: tinkamas baldų dydis (kambaryje gali būti dviejų dydžių baldai – mažesniems ir didesniems vaikams, arba vieno dydžio baldai, tinkami visiems vaikams), sienos išdažytos neryškiomis, pastelinėmis spalvomis, kambarys apstatytas minimaliai, neapkrautas nereikalingais ar dėmesį blaškančiais daiktais, gali būti patiesta kiliminė danga, pakabintos užuolaidos, teikiančios jaukumo. Rekomenduojama vaiko ir apklausėjo kėdes sustatyti kampu. Jei yra galimybė, leisti vaikui pasirinkti, kur sėdėti.

6.Apklausos kambarys turi būti aprūpintas medžiaga ir priemonėmis, kurios gali būti reikalingos informacijos gavimui (pvz. spalvoti pieštukai, popierius, žmogaus kūno piešiniai, žmonių figūros ir kt.). Šios priemonės turi būti padėtos vaikams nepasiekiamoje vietoje ir naudojamos pagal apklausos tikslus. Priemonės kambariui turi būti parinktos atsižvelgiant į naujausius mokslinius tyrimus, t.y. nerekomenduojama naudoti anatominių lėlių.

7.Turi būti rengiami ir kaupiami oficialūs dokumentai, susiję su apklausų vykdymu. Jie turi būti tvarkingai registruojami ir saugiai laikomi, griežtai laikantis konfidencialumo reikalavimo.  Privalomi dokumentai: apklausų registracijos žurnalas, apklausų įrašų perdavimo-priėmimo aktai, policijos/prokuratūros/teismo pateikti prašymai vykdyti apklausas.  

8.Turi būti sukaupta informacinės medžiagos apie esamas pagalbos nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms galimybes šalyje, kuri įteikiama apklausoje dalyvavusiam vaikui ir jį lydintiems asmenims. Tai turi būti informacija apie prieinamą profesionalią psichologinę, psichoterapinę, socialinę, medicininę ir teisinę pagalbą.

 

© Paramos vaikams centras, 2010.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.