Reikalavimai, keliami apklausų vykdytojams

1. Darbui Apklausos kambaryje reikalingi mažiausiai du specialistai: psichologas, turintis reikiamų žinių vaikų apklausų vykdymui, ir techninis darbuotojas, užtikrinantis kambario įrangos veikimą bei apklausos įrašo kokybę. Galimybė suburti dviejų psichologų komandą padidina apklausų organizavimo ir vaikų parodymų gavimo efektyvumą. Galimybė nuolat konsultuotis su informacinių technologijų specialistu, iškilus techniniams klausimams ar problemoms, užtikrintų sklandų apklausos kambario veikimą.

2. Specialistai, dirbantys specializuotame Vaiko apklausos kambaryje, turi turėti teorinį bei praktinį pasirengimą šiam darbui. Psichologams reikalingas psichologijos magistro laipsnio išsilavinimas, tarp studijų metu išklausytų dalykų turėtų būti kursai šiomis temomis: raidos ir vaikų psichologija, krizių ir traumų psichologija, teisės pagrindai. Psichologai turi turėti darbo su vaikais patirties, būti išklausę mokymus apie vaikų apklausų specifiką, nuolat kelti savo kvalifikaciją mokymuose ir konsultacijose. Reikalingi profesiniai įgūdžiai: apklausų vykdymo, darbo su įvairaus amžiaus vaikais ir šeimomis, darbo komandoje, darbo su konfidencialia medžiaga.

3. Techninis darbuotojas turi turėti praktinių įgūdžių, reikalingų darbui su naujausia vaizdo ir garso įranga, pasižymėti bendradarbiavimo įgūdžiais bei žinoti bazinę informaciją apie vaikų apklausų organizavimą ir tvarką.  

 

© Paramos vaikams centras, 2010.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.