KVIEČIAME UŽSUKTI:

 

Kas yra smurtas?

Aušra Kurienė

Vaiką žalojantis elgesys

Vaiką žalojantis elgesys apima visas smurto prieš vaikus iki 18 metų rūšis – fizinį smurtą, seksualinį smurtą ir išnaudojimą, psichologinę prievartą, nepriežiūrą ir apleistumą, komercinį ir kitokį išnaudojimą. Toks suaugusio, su kuriuo vaikas susijęs atsakomybės, pasitikėjimo ir galios santykiais, elgesys padaro žalą ar sukelia grėsmę vaiko sveikatai, išgyvenimui, raidai ar orumui. 
Faktai:
--- Apie  20% moterų ir 5–10% vyrų teigia patyrę seksualinę prievartą vaikystėje.
--- 25–50% visų vaikų nurodo patiriantys fizinę prievartą.
--- Smurto prieš vaikus pasekmė yra visam gyvenimui sutrikdyta fizinė ir psichinė sveikata, o tai neišvengiamai atsiliepia šalies socialinei ir ekonominei raidai.
(iš PSO dokumentų: 
http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs150/en/index.html)

Suprasti kodėl suaugęs žmogus, dažnai pats artimiausias, smurtauja prieš mažą vaiką yra nepaprastai sudėtinga. Šiandien yra tik visiškai aišku, kad nėra vienos tokio suaugusių elgesio priežasties, ir taip pat aišku, kad prievarta prieš vaikus nepriklauso nuo socialinės ar ekonominės šeimos padėties, rasės ar religijos.

Vaikas turi būti apsaugotas, kai jo psichinei ar fizinei sveikatai ar gerovei iškyla grėsmė ar yra padaryta žala dėl suaugusių žmonių veiksmų ar neveikimo. Vaikas turi būti apsaugotas nuo smurtinio elgesio, nes tai yra jo žmogiškųjų teisių pažeidimas. Smurtas turi būti sustabdytas,  net jei ir nėra akivaizdžių šiuo metu fizinių ar psichinių pakitimų.

Užkirsti kelią smurtui prieš vaikus įmanoma, tačiau tai reikalauja nepaprasto visų institucijų ir žinybų susitelkimo, bendro nuoseklaus darbo ir bendruomenės sutelktumo ir supratingumo.


Kas tai yra -  vaiką žalojantis elgesys?

Yra skiriamos penkios vaiką žalojančio elgesio rūšys - tai fizinis smurtas, emocinis psichinis žalojimas, seksualinis smurtas, nepriežiūra ir apleistumas, netenkinimas esminių tiek fizinių tiek emocinių vaiko poreikių ir vaiko išnaudojimas komerciniais ar kitokiais tikslais. Vaikas gali patirti vieną kurią nors iš šių smurto formų arba keleto jų kombinaciją.  Daugumos prievartą išgyvenusių vaikų  patirtyje smurtas yra susiliejęs, fizinę skriaudą lydi emocinė,  seksualinę traumą - fizinė. 

 

Fizinė prievarta. Kaip atpažinti fizinę prievartą patyrusį vaiką?

Seksualinė prievarta. Kaip atpažinti seksualiai išnaudojamą vaiką? Probleminis seksualinis vaikų elgesys. Natūralus vaikų seksualinis elgesys.

Emocinė prievarta. Kaip atpažinti emociškai skriaudžiamus vaikus, jei ant jų kūno nėra mėlynių ir žaizdų?

Nepriežiūra, apleistumas. Kaip atpažinti apleistą neprižiūrimą vaiką?

Ką daryti jei įtariate, kad vaikas patiria smurtą? Ką daryti jei vaikas jums papsakojo, kad jis yra skriaudžiamas?

© Paramos vaikams centras, 2016.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.