Kur kreiptis pagalbos

Paramos vaikams centras
Latvių g. 19A, Vilnius LT-08113
Tel.: (8 5) 271 59 80, 8 611 43567
Faks.: (8 5) 271 59 79
El. paštas: pvc@pvc.lt
Internetinės svetainės: www.pvc.lt ir www.vaikystebesmurto.lt 
Aprašymas:
Paramos vaikams centras:

 • Teikia nemokamą kompleksinę pagalbą nuo emocinio, fizinio ir seksualinio smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams: teikiama psichologinė, socialinė, psichiatrinė ir teisinė pagalba.
 • Atlieka teisines vaikų apklausas specialiai įrengtame Vaikų apklausos kambaryje, padeda vaikams ir šeimoms pasirengti teisinėms procedūroms.
 • Organizuoja mokymus, profesinės priežiūros grupes, konsultacijas, leidžia metodinę medžiagą specialistams, dirbantiems su vaikais, patyrusiais smurtą.
 • Skatina tarpžinybinį specialistų bendradarbiavimą. Dalyvauja sudarant pagalbos vaikams ir šeimoms planus. Vykdo tarpžinybinio bendradarbiavimo mokymus švietimo, sveikatos apsaugos, teisėtvarkos, socialinio darbo specialistams.

Taip pat Paramos vaikams centras:

 • Vykdo prievartos prieš vaikus prevenciją ir intervenciją;
 • Teikia pagalbą vaikams turintiems elgesio ir emocinių sunkumų, išgyvenantiems psichologines krizes;
 • Vykdo programą "Big Brothers Big Sisters" Vilniuje bei plečia ją Lietuvoje;
 • Plečia programą „Second Step" („Antras žingsnis") Lietuvoje;
 • Skleidžia bei įgyvendina pozityvios tėvystės idėjas;
 • Yra metodinis centras, specialistų ir savanorių darbui su vaikais, jaunimu ir šeimomis;
 • Teikia psichologines paslaugas gyventojams ir organizacijoms.

© Paramos vaikams centras, 2016.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.