Įvairiuose miestuose

LR Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga
Plačioji g. 10, LT-01308 Vilnius
Tel./Faks.: (8 5) 210 7176, nemokama linija 8 800 01230
El. paštas: vaikams@lrs.lt
Aprašymas: Vaiko teisių apsaugos kontrolierius atlieka vaiko teisių apsaugos padėties Lietuvoje stebėseną, teisės aktų, susijusių su vaikais, analizę ir taikymo praktikos vertinimą, individualius tyrimus dėl vaiko teisių ir jo teisėtų interesų pažeidimų; teikia rekomendacijas bei pastabas dėl nepakankamo dėmesio vaiko teisių ir jo teisėtų interesų užtikrinimui; inicijuoja diskusijas įvairiais vaikus liečiančiais klausimais.
Vaiko teisių apsaugos kontrolierė tiria fizinių ir juridinių asmenų skundus dėl valstybės, savivaldybių institucijų ir pareigūnų, nevalstybinių institucijų bei kitų fizinių ir juridinių asmenų veiksmų ar neveikimo, dėl kurių pažeidžiamos ar gali būti pažeistos vaiko teisės ar jo teisėti interesai, bei priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą.

 

Kiekviename mieste:

 

Valstybės garantuojama teisinė pagalba savivaldybėse
(kontaktų teirautis savivaldybių administracijose arba www.teisinepagalba.lt);
Vilniuje: Vilniaus m. savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2744

 

Savivaldybių Vaikų teisių apsaugos tarnybos skyriai (VTAS)
(kontaktų teirautis savivaldybių administracijose arba www.socmin.lt)
Vilniuje: Vilniaus m. savivaldybė, Konstitucijos pr. 3, LT-09601, Vilnius
Tel.: (8 5) 211 2023, (8 5) 211 2567

 

Policijos komisariatai
Veikia kiekviename mieste ir rajone. Kontaktų ieškoti: www.policija.lt
Bendrasis pagalbos numeris 112

 

Psichologinės – pedagoginės tarnybos veikia kiekviename mieste
Vilniuje: A. Vivulskio g. 2A, LT-03220, Vilnius
Tel.: (8 5) 265 0912, (8 5) 265 0908
El. p.: rastine@ppt.vilnius.lm.lt

 

 

Pagalba įvairiuose Lietuvos miestuose:

 

Alytaus miestas ir rajonas

 

Anykščių miestas ir rajonas

 

Biržų miestas ir rajonas

 

Ignalinos miestas ir rajonas

 

Jurbarko miestas ir rajonas

 

Kaišiadorių miestas ir rajonas

 

Kauno miestas ir rajonas

 

Klaipėdos miestas ir rajonas

 

Marijampolės miestas ir rajonas

 

Molėtų miestas ir rajonas

 

Pagėgių miestas ir rajonas

 

Panevėžio miestas ir rajonas

 

Plungės miestas ir rajonas

 

Raseinių miestas ir rajonas

Šiaulių miestas ir rajonas


Švenčionių miestas ir rajonas


Telšių miestas ir rajonas

 

Utenos miestas ir rajonas

 

Vilniaus miestas ir rajonas

 

Zarasų miestas ir rajonas  

 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.