Šiaulių miestas ir rajonas

Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms
(Lietuvos Carito projektas)

Adresas:
  Varpo g. 9 (VšĮ Šiaulių asmens sveikatos priežiūros centras, II aukštas 215 kab.), Šiauliai, soc. darbuotoja Marytė Puidokienė
Mob.: 8 653 74459
El. p.:  siauliai@anti-trafficking.lt
Aprašymas: Lietuvos Caritas nuo 2001m. vykdo projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“, pagal kurį pagalba teikiama visoje Lietuvoje moterims ir vaikams, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis bei prostitucijos, patyrė smurtą, pažeminimą, prievartą, išnaudojimą, patyčias, prekeivių žmonėmis buvo ar yra išvežti į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius. Teikiama krizinė pagalba, psichosocialinė reabilitacija (pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas); palaikomoji tarnyba baigusioms programą.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.