Švenčionių miestas ir rajonas

Švenčionėlių socialinių paslaugų centras
Adresas: Vilniaus g. 130, LT-18222, Švenčionėliai, Švenčionių r. sav
Tel./faks. (8 387) 31 318
El. p.:  spc.vaikugloba@gmail.com
Aprašymas:  Įgyvendinant projekto „Nestacionarių socialinių paslaugų suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos šeimoms infrastruktūros plėtra  Švenčionių rajone“ tikslus Švenčionėlių socialinių paslaugų centras didina socialinių paslaugų įvairovę  suaugusiems asmenims su negalia ir socialinės rizikos šeimoms. Projekto metu įkurti keli nauji padaliniai, tame tarpe: Vaikų dienos centras ir Paramos šeimai tarnyba, teikia psichosocialinę pagalbą socialinės rizikos šeimoms ir laikino apnakvindinimo šeimoms, turinčioms nepilnamečius vaikus ir patyrusioms smurtą.
Šiose  tarnybose dirbantis psichologas ir socialiniai darbuotojai bei socialiniai pedagogai suteiks konsultavimo, informavimo, tarpininkavimo ir atstovavimo, kasdienio gyvenimo socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo laikino apnakvindinimo paslaugas. Vaikų dienos centre vaikams iš socialinės rizikos šeimų ir turinčių kitokių socialinių problemų, dalyvaus: laisvalaikio užimtumo, pamokų ruošos, grupinio socialinio darbo užsiėmimuose.
Taip pat šiame centre teikiama socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) vaikams su negalia ir likusiems be tėvų globos vaikams.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.