Biržų miestas ir rajonas

Biržų moterų krizių centras
Adresas: Rotušės g. 16a, Biržai
Mob.: 8 611 38 860
El. p.: dale.mukiene@gmail.com

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.