Klaipėdos miestas ir rajonas

VšĮ Informacijos ir paramos gausiai šeimai centras
Adresas: Debreceno g. 3, Klaipėda
Tel. (8 46) 300 385,
El. p.: gausiu.seimu@centras.lt
Internetinė svetainė: www.pagalbaseimai.lt

 

VšĮ Nuo pradžios
Adresas: Debreceno g. 3, Klaipėda
Tel.: (8 46) 300 385,
El. p.: hs.nuopradzios@gmail.com
Aprašymas: Įstaigoje teikiama psichologinė ir socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusių vaikų šeimos nariams ir artimiesiems. Nukreipiama kitiems specialistams, esant poreikiui.

 

Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms
(Lietuvos Carito projektas)
Adresas:  Taikos pr. 29a, Klaipėda, soc. darbuotoja Renata Karaliūnaitė
Tel.: (8 46) 31 50 78
Mob.: 8 678 18791
El. p.:  klaipeda@anti-trafficking.lt
Aprašymas: Lietuvos Caritas nuo 2001m. vykdo projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“, pagal kurį pagalba teikiama visoje Lietuvoje moterims ir vaikams, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis bei prostitucijos, patyrė smurtą, pažeminimą, prievartą, išnaudojimą, patyčias, prekeivių žmonėmis buvo ar yra išvežti į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius. Teikiama krizinė pagalba, psichosocialinė reabilitacija (pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas); palaikomoji tarnyba baigusioms programą.

 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.