Molėtų miestas ir rajonas

Užpalių vidurinės mokyklos vaikų dienos centras ,,Saulutė“
Adresas: Pilies g. 14, Užpaliai
Tel.: (8 389) 31 160
Faks.: (8 389) 31 160
El. p.: edita.jursiene@gmail.com
Aprašymas: Centre teikiama socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams. Teikiama informacija apie pagalbos galimybes smurtaujantiems nepilnamečiams.

 

Molėtų r. Kijėlių specialusis ugdymo centras
Adresas: Kijėlių k., Luokesos sen.,  Molėtų r., LT-33153
Tel.:  (8 383) 53 417
El. p.: kijeliuuc@gmail.com
Aprašymas: Psichologinė, socialinė ir pedagoginė pagalba teikiama tik įstaigos mokiniams, nukentėjusiems nuo smurto bei jų šeimos nariams.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.