Panevėžio miestas ir rajonas

Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms
(Lietuvos Carito projektas)

Adresas:  Topolių al. 12, 56 kab., Panevėžys, soc. darbuotoja Neringa Ramonaitė
Mob.:  8 634 79523
El. p.:  panevezys@anti-trafficking.lt
Aprašymas: Lietuvos Caritas nuo 2001m. vykdo projektą „Pagalba prostitucijos ir prekybos moterimis aukoms“, pagal kurį pagalba teikiama visoje Lietuvoje moterims ir vaikams, kurie nukentėjo nuo prekybos žmonėmis bei prostitucijos, patyrė smurtą, pažeminimą, prievartą, išnaudojimą, patyčias, prekeivių žmonėmis buvo ar yra išvežti į užsienio šalių ar Lietuvos viešnamius. Teikiama krizinė pagalba, psichosocialinė reabilitacija (pastogė, materialinė pagalba, socialinio darbuotojo, psichoterapeuto, juristo konsultacijos, darbinės kvalifikacijos įgijimas); palaikomoji tarnyba baigusioms programą.
 

Lietuvos agentūros „SOS vaikai“ Panevėžio skyrius – Šeimos namai
Adresas: Rožių g. 19, Panevėžys
Tel.: (8 45) 576 544
Faks.: (8 45) 576 544
Mob.:  8 685 65 540
El. p. paramosnamai@gmail.com
Aprašymas: Vaikų dienos centre teikiama psichologinė ir socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams. Psichologinė ir socialinė pagalba čia gali būti suteikta ir smurtaujantiems nepilnamečiams.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.