Vilniaus miestas ir rajonas

VšĮ Paramos vaikams centras
Adresas: Latvių g. 19A, Vilnius LT-08113
Tel.: (8 5) 271 59 80, 8 611 43567
El. p.: pvc@pvc.lt
Internetinė svetainė: www.pvc.lt
Aprašymas: Teikia įvairiapusę nemokamą pagalbą nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimoms:
- Psichologinė pagalba: Vaikų būsenos įvertinimas, psichologo konsultacijos/psichoterapija, psichologinės pagalbos ir socialinių įgūdžių grupės vaikams, šeimos konsultavimas, konsultacijos tėvams/globėjams ir specialistams.
- Teisinė pagalba: teisininko konsultacijos, vaikų paruošimas teisinėms procedūroms, lydėjimas į teismą, teisinės vaiko apklausos organizavimas.
- Socialinė pagalba: socialinio darbuotojo konsultacijos, galimybė dalyvauti programoje „Big Brothers Big Sisters“
- Psichiatro pagalba: konsultacijos vaikams, šeimos nariams.

 

VšĮ VUVL filialas Vaiko raidos centras
Adresas: Vytauto g. 15, LT-08118, Vilnius
Tel.: (8 5) 273 1422, (8 5) 275 7564 (vaikų ir paauglių krizių intervencijos skyrius).
El. p.: raida@raida.lt,
Internetinė svetainė: www.raida.lt 

 

MRU Teisinės pagalbos centras
Adresas: Daukanto a. 1, Šv. Kryžiaus namai, LT-09601, Vilnius
Tel.: (8 5) 269 1014

 

Vilniaus universiteto Teisės klinika
Adresas: Vilniaus g. 25, LT-01119 Vilnius
Tel.: (8 5) 231 2800, (8 5) 231 2801
El. p.: teises.klinika@tf.vu.lt
Internetinė svetainė: www.teisesklinika.lt 

 

BĮ Vilniaus miesto socialinės paramos centras
Adresas: Kauno g. 3/26, LT-03212 Vilnius
Tel.: (8 5) 213 3663
Faks.: (8 5) 213 3663
El. p.: info@spcentras.lt
Internetinė svetainė: www.spcentras.lt
Aprašymas: Teikiama psichologinė ir socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams, ir jų šeimos  nariams bei artimiesiems. Psichologinę ir socialinę pagalbą centre gali gauti ir įvairaus amžiaus smurtautojai.

 

Vilniaus m. motinos ir vaiko pensionas
Adresas: Vytenio g. 45, Vilnius,
Tel.: (8 5) 233 2508 (krizių tarnyba-visą parą), (8 5) 233 3619,  (8 5) 233 9644
Faks.: (8 5) 233 3619
El. p.: ndirsien@takas.lt

 

VšĮ Pal. J. Matulaičio socialinis centras
Adresas: J. Matulaičio a. 3, LT - 05111 Vilnius
Tel.: (8 5) 246 1772
Faks.: (8 5) 246 1772,
Mob.: 8 616 17 473
El. p.: soc.centras@takas.lt

 

Pal. J. Matulaičio šeimos Pagalbos Centras
Tėvystės įgūdžių grupės ir individualios konsultacijos:
Adresas:
Matulaičio a. 3, Vilnius, LT-05111
Tel.: (8 5) 246 1779,
Mob.: 8 659 05 051
Vaikų dienos centras:
Adresas:
Šeškinės g. 65-74
Tel. (8 5) 240 0509,
Mob. 8 659 05 052
El. p. matulaitis.seimos@takas.lt
Internetinė svetainė: www.spcentras.puslapiai.lt
Aprašymas: Centre teikiama psichologinė ir socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems. Psichologinė ir socialinė pagalba centre teikiama ir įvairaus amžiaus smurtautojams.

 

Caritas - kontaktinė informacija tikslinama.

 

Visų Šventųjų šeimos paramos centras
Adresas: Visų Šventųjų g. 5, Vilnius LT-01129
Tel.: (8 5) 212 1991
Mob.: 8 682 68 043
Faks.: (8 5) 212 1991
El. p.: seimos.centras@gmail.com
Internetinė svetainė: www.vsspc.lt
Aprašymas: Centre teikiama psichologinė ir socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems. Centre veikia dienos centras vaikams, teikiama pagalba vaikų, nukentėjusių nuo smurto, šeimos nariams ir artimiesiems, ieškantiems darbo. Centre teikiama psichologinė ir socialinė pagalba nepilnamečiams smurtautojams.
 

 

VšĮ Jaunimo psichologinės paramos centras
Adresas: Rasų g. 20, Vilnius
Tel.: (8 5) 231 3437
Faks.: (8 5) 231 3439
El. p.: info@jppc.lt,
internetinė svetainė: www.jppc.lt
Aprašymas: Centre teikiama psichologinė, socialinė pagalba nuo smurto nukentėjusiems vaikams ir jų šeimos nariams bei artimiesiems. Nuo smurto nukentėjusių vaikų šeimos nariams ir artimiesiems gali būti suteikta ir teisinė pagalba. Centre gali būti suteikta psichologinė pagalba įvairaus amžiaus smurtaujantiems. Centre teikiama emocinė parama nemokamu pagalbos telefonu bei internetu.

 

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.