Tavo teisės

Kiekvienas žmogus turi teises, kurių kiti negali pažeisti.
Šiame skyrelyje surašėme ir nupiešėme 10 pagrindinių teisių, kurias turi kiekvienas vaikas.
Būtinai pasakyk suaugusiam, kuriuo pasitiki, jei tavo teisės yra pažeidžiamos.
Nepamiršk, kad tu negali pažeidinėti kitų žmonių teisių.

 

 

   

 

 

 

Kiekvienas vaikas turi teisę
į vardą ir tautybę

 

 

   

 Tu negali būti išskiriamas dėl
savo išvaizdos, odos spalvos,
lyties, kalbos, religijos, įsitikinimų

 

   
 

Tu turi teisę reikšti savo nuomonę

   

Visi vaikai turi teisę lankyti
mokyklą ir mokytis

 

   
 

Kai sergi, tu turi teisę
į būtiną pagalbą

   

 Vaikai su negalia turi teisę
į papildomą pagalbą

 

 
   
 

 

Visi vaikai turi teisę žaisti ir gyventi
tinkamoje aplinkoje

   

 Kiekvienas vaikas turi teisę 
į asmeninį gyvenimą

  
   
 
 

Visi vaikai turi teisę į žinias apie
savo teises

   

 Nė su vienu vaiku negalima
blogai elgtis ir jo išnaudoti.
Jei su tavimi blogai elgiasi,
tau turi būti suteikta pagalba

 

   

© Paramos vaikams centras, 2016.      

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.

2010 © www.manosvetaine.lt