Emocinės prievartos formos

  • Pravardžiavimas ir kito užgauliojimas;
  • Rėkimas arba šaukimas;
  • Sąmoningas žeminimas kitų akivaizdoje;
  • Kontroliavimas, gąsdinimas arba žeminimas internetinėse bendruomenėse arba naudojant mobiliuosius telefonus;
  • Kaltinimas dėl savo paties smurtaujančio ir nesveiko elgesio;
  • Gandų skleidimas apie kitą;
  • Draugų nukreipimas prieš kitą.

 

Puslapio sukūrimą parėmė Europos komisijos Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinio direktorato Prevencijos ir kovos prieš nusikalstamumą programa.
Puslapyje išdėstytos pažiūros nėra oficiali Europos komisijos nuomonė. Europos komisija nėra atsakinga už puslapyje pateiktos informacijos panaudojimą.